OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Úspechy » Domáce súťaže

2013/2014

13. 11. 2013 Prehliadka mladých gitaristov, 10. Ročník, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava

 Peter Sejč 6./.I.st. – bronzové pásmo v IV. kat. – p. Kellenberger

 

15.11. 2013 Klavírna súťaž P. Kadosu, ZUŠ Levice:

Jonáš Schlögl, 2./I., pedagóg Mária Fedorová, I. kategória: 3. miesto

Pavol Turza, 4./I., pedagóg Dana Rychlová, I. kategória: Cena za interpretáciu diela B. Bartóka

Filip Husár, 1./II., pedagóg Hana Mišťuríková, IV. kategória: 2. miesto,

Cena za interpretáciu barokovej skladby

 

 23. 11. 2013 – 17.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja v hre na husliach Prešporský Paganini

 Andráš Petőcz – čestné uznamie (pedagóg: Mgr. art. Ľudmila Zápotočná)

 

3. – 4. 12. 2013 Dni Miloša Ruppeldta,


Komorná hra pre klavírne duá:

2. miesto I. kategória: Anna Pálinkásová, Noémi Csonthó, 4./I.,

Pedagóg: Mária Samarjayová

3. miesto I. kategória: Natália Gašparovská, 4./I., Mária Gaburová, 4./I.,

Pedagóg: Brigita Beláková

1. miesto II. kategória, Laureát súťaže, Cena za interpretáciu skladby:

Paulína Slivková, 1./II., Samuel Lambert, 2./2./I., pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková

3. miesto II. kategória: Anna Hollá, 1./II., Helena Krčméryová, 1./II., pedagóg Zuzana Zamborská, Olívia Cvečková

2. miesto III. kategória: Ekaterina Žukova, 1./I., Eva Kaprinayová, pedagóg:

Mgr. art.  Mária Blesáková

3.miesto III. kategória: Veronika Rečková, 7./I., Andrej Samuel Čermák,

pedagóg: Mgr. Ružena Návojová

1. miesto IV. kategória: Matej Poliak, ŠPD, Jakub Galád, ŠPD, pedagóg: Mgr. art.  Mária Blesáková

 

Sólový klasický spev:

Benjamin Stevin Davidson – 2. miesto, Filip Lacho – čestné uznanie, pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.

 

13.-14. 3. 2014 Krajská súťaž v komornej hre renesancie a baroka, ZUŠ  

J. Kowalského,:

3. miesto v 1. kategórii:

Lucia Nádor, 2./I., zobcová flauta, Michal Korenko,2./I., zobcová flauta-duo, pedagóg: Anna Cibulková

1. miesto v 2.kategórii:

Sára Gelle, Margita Mustafiová, Jakub Boroš, pedagóg: Anna Cibulková, Magdaléna Burešová, Oľga Dvorská

 

25. 4. 2012  13. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“

          Sólová hra na husliach:

Ferdinand Slezák  – zlaté pásmo, víťaz kategórie, cena za interpretáciu B. Bartóka (pedagóg: Daniela Bogaczová)

Sofia Danišová  – strieborné pásmo (pedagóg: Daniela Bogaczová)

           Štvorručná hra:

1. miesto IV. kategória: Samuel Lambert, 2./2./I., Paulína Slivková, 1./II., (pedagóg: Mgr. art. Mária    Blesáková)

16.5. 2014 Súťaž Nitrianska lutna, ZUŠ J. Rosinského Nitra:

Samuel Lambert, 6./I., pedagóg: Mgr. art.  Mária Blesáková, IV. kategória: 2. miesto

Filip Husár, 1./II., pedagóg:  Hana Mišťuríková, V. kategória: 3. miesto


2012/2013

14. – 15. 11. 2012 – Mladí klaviristi 2012- celoslovenská súťaž v sólovej hre na klavíri,

ZUŠ E. Suchoňa, Bratislava

Jonáš Boroš,  - 2. miesto, cena za objavnú dramaturgiu (pedagóg: Mária Fecková)


24. 11. 2012 IV. ročník celoslovenského súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ Musica camerata Ján Albrecht – kvarteto:

Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Barbora Klappalová , Ľubomíra Trnavská – zlaté  pásmo  (Pedagóg: Andrea Pietrová, Magdaléna Burešová, Mgr. Anna Borošová


24. 11. 2012 – 16.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja v hre na husliach Prešporský Paganini

Ferdinand Slezák – 2. miesto (pedagóg: Daniela Bogaczová), účinkovanie na Koncerte víťazov 25. 11. 2012 – Pálffyho palá


4. - 5. 12. 2012 - IV. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta

Sólová hra na dychových nástrojoch

Matej Dižo  - saxofón - 3.miesto (pedagóg: prof. Alexander Stepanov, CSc.)

Sólový klasický spev

Benjamin Stevin Davidson – I. kategória – čestné uznanie (pedagóg: Mgr. art. Ján Vaculík, ArtD.)

Tatiana Hajzušová – III. kat. - 1. miesto, laureát súťaže, cena O. Trebitschovej za najlepší umelecký prejav  (pedagóg: Mgr. Martina Zaťková


20. 4. 2013 Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti 2013

Tatiana Hajzušová – mimoriadne ocenenie: cena hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu slovenskej skladby (pedagóg: Mgr. Martina Zaťková


25. 4. 2012  13. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“

Sólová hra na husliach:

Ferdinand Slezák  – strieborné pásmo (pedagóg: Daniela Bogaczová)

Sofia Danišová  – strieborné pásmo (pedagóg: Daniela Bogaczová)

András Petöcz  – strieborné pásmo (pedagóg: Mgr. art. Ľudmila Zápotočná)

Komorná hra:

Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Barbora Klappalová , Ľubomíra Trnavská – strieborné pásmo (Pedagóg: Andrea Pietrová, Magdaléna Burešová, Mgr. Anna Borošová


7. 6. 2013  5. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky Juliusa von Beliczayho v komornej hre, Komárno

Komorná hra:

Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Barbora Klappalová , Ľubomíra Trnavská – zlaté pásmo 

(Pedagóg: Andrea Pietrová, Magdaléna Burešová, Mgr. Anna Borošová)

Sólová hra:

Ferdinand Slezák -  zlaté pásmo, laureát súťaže (pedagóg: Daniela Bogaczová)

Sofia Danišová – bronzové pásmo (pedagóg: Daniela Bogaczová)

 

 

2011/2012

14.-15. 10. 2011 – 25. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky neprofesionálnej komornej hudby Divertimento musicale 2011 Rimavská Sobota

 

Komorný orchester  - za veľmi dobrú interpretáciu hudby rôznych štýlových období ( Dirigent: Mgr. art. Robert Tišťan, PhD.)

 

11. 11. 2011 – 10. Ústredná súťaž žiakov klavírneho odboru ZUŠ a mladých amatérskych klaviristov Pála Kadosa

 Pavol Turza  – 1. miesto (pedagóg: Dana Rychlová)

 Stella Ziffová – 3. miesto (pedagóg: Mária Samarjayová)

 

26. 11. 2011 – 15.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja v hre na huslaiach

Prešporský Paganini

Ferdinand Slezák – 3. miesto (pedagóg: Daniela Bogaczová), účinkovanie na Koncerte víťazov 27. 11. 2011 – Pálffyho palác

 

1.-2. 12. 2011 -  III. ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta

 

Komorná hra pre klavírne duá

Zlata Zhukova – Ľuboslav Moza – 3. miesto, Pavlína Slivková – Iva Hevesiová – 3. miesto, Ekaterina Zhukova – Katarína Kaprinayová – 2. miesto, Matej Poliak -  Juraj Galád – 1. miesto

(pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková)

 Dominika Krčméryová – Helena Krčméryová – 3. miesto, Jakub Mikula – Gabriela Šaturová – 2. miesto (pedagóg: Olívia Cvečková)

 Laura Mazuchová – Alžbeta Gregová – 3. miesto (pedagóg: Dana Rychlová)

 Thomas Davidson – Matej Šefranko – čestné uznanie (Pedagóg: Mgr. Magdaléna Šperkerová)

 Jakub Boroš – Jonáš Boroš – 3. miesto (pedagóg: Mária Fecková)

 Johanka Yungová – Veronika Yungová – 2 .miesto, Adrián Čermák – Andrej Samuel Čermák – 3. Miesto (pedagóg: Mgr. Ružena Návojová)

 

Sólový klasický spev

Katalin Béres – 3. miesto (pedagóg: Gabriela Mendelová)

 

3. 4. 2012 – 9. ročník prehliadky mladých gitaristov, Bratislava

 

Dávid Vasil – strieborné pásmo

(pedagóg: Andrej Kellenberger)

 

 

 23. 4. 2012 Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti 2012

 Viktória Belayová – 1. miesto (pedagóg: Mgr. Martina Zaťková)

 Diplom za prípravu pre pedagóga  – Martina Zaťková

 

 26.4. – 27. 4. 2012  12. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“

 

Štvorručná hra na klavíri:

Thomas Davidson – Matej Šefranko – bronzové pásmo (pedagóg: Mgr. Magdaléna Šperkerová)

Ekaterina Zhukova – Katarína Kaprinayová – strieborné pásmo, Pavlína Slivková – Iva Hevesiová – zlaté pásmo, víťazi  III. kategórie (pedagóg: Mgr. art.  Mária Blesáková)

Diplom za prípravu víťazov III. kategórie - Mgr. art. Mária Blesáková

 

 

Sólová hra na husliach:

Ferdinand Slezák – strieborné pásmo, Sofia Danišová – strieborné pásmo

(pedagóg: Daniela Bogaczová)

 

 

 26. 4. 2012 Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofóne, Stará Ľubovňa

 Katarína Thalerová – 2. miesto, Anna Mária Paluková – 6. miesto

 (Pedagóg: doc. Alexander Stepanov, CSc.)

 

 

4. 5. 2012 10. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže „Klavír 20. a 21. storočia“

 Bánovce nad Bebravou

 Veronika Rečková – 2. miesto a Cena ISCM (Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia) za interpretáciu vlastnej skladby (pedagóg: Mgr. Ružena Návojová)

 

 

 18. máj 2012 Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou

 Nitrianska lutna 2011, Nitra

 

Komorná hra:

Matej Poliak -  Juraj Galád – 1. miesto, absolútni víťazi súťaže

(pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková)

 

 

22.5.2012 Festival Ivana Ballu 2012, Súťaž Klavírna Orava Kláry Havlíkovej

 

Štvorručná hra

 

Matej Poliak -  Juraj Galád – 1. miesto

(pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková)

 

 

 25. 5. 2012  4. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky Juliusa von Beliczayho v komornej hre, Komárno

 

Komorná hra:

Barbora Gáspárová – Kristína Gáspárová – strieborné pásmo (pedagóg: Brigita Beláková)

 

 Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Barbora Klappalová , Ľubomíra Trnavská – strieborné pásmo 

 (Pedagóg: Andrea Pietrová, Mgr. Darina Maršovská, Magdaléna Burešová, Mgr. Anna Borošová)

 

 

 

Sólová hra: Ferdinand Slezák -  strieborné pásmo, Sofia Danišová – strieborné pásmo

(pedagóg: Daniela Bogaczová)2010/2011

 

10.-12. 11. 2010 – 9. ročník súťaže Čarovná flauta, Nižná

Tatiana Matejovičová – 3. miesto,

Adriana Martvoňová – čestné uznanie (pedagóg: Mgr. Jurij Blinov)

 

24.-25. 11. 2010 – Celoslovenská súťaž v hre na klavíri Mladí klavíristi 2010, Bratislava

Jonáš Boroš – 2. miesto, Cena za dramaturgiu (pedagóg: Mária Fecková)

 Matej Poliak – 1. miesto, Cena za interpretáciu skladby J. N. Hummela, Cena riaditeľky ZUŠ

(pedagóg: Mgr. art. Mária Blesáková)

 

26. 11. 2010 -  3. ročník celoslovenského súťažného festivalu v komornej hre žiakov ZUŠ MUSICA CAMERATA Ján Albrecht, Bratislava

Sára Gelle, Margita Mustafiová, Jakub Boroš – strieborné pásmo

(pedagóg: Anna Cibulková, Magdaléna Burešová, Mária Fecková)

Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Elena Pullmanová, Samuel Pažický – bronzové pásmo

(pedagóg: Andrea Pietrová, Mgr. Darina Maršovská, Mária Fecková)

 

27. 11. 2010 – 14.ročník súťaže žiakov ZUŠ bratislavského a nitrianskeho kraja

Prešporský Paganini

Ferdinand Slezák – 3. miesto (pedagóg. Daniela Bogaczová), účinkovanie na Koncerte víťazov

 

2.-3. 12. 2010 -  2.ročník súťaže žiakov základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta

Sólová hra na dychových nástrojoch

Tatiana Matejovičová – čestné uznanie, Ondrej Kadlečík – čestné uznanie,

Lenka Bokorová – 2. miesto (pedagóg: Mgr. Jurij Blinov)

 Katarína Thalerová – 3. miesto,

Oliver Šárközi - 1. miesto, Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav, Laureát súťaže Dni Miloša Ruppeldta,

Cena za prípravu pre pedagóga laureáta súťaže (pedagóg: doc. Alexander Stepanov, CSc.)

 

Sólový klasický spev

Katalin Béres – 2. miesto (pedagóg: Gabriela Mendelová)

Antónia Hergottová – 3. miesto,

Frederika Wagnerová – 2. miesto,

Barbora Drienová – 1. miesto, Cena Oľgy Trebitschovej  za najlepší umelecký prejav (pedagóg: Martina Zaťková)

 

18. 3. 2011 -  Krajská súťaž v komornej hre renesancie a baroka, Bratislava

Sára  Gelle, Margita Mustafiová, Jakub Boroš – 3. miesto

(pedagóg: Anna Cibulková, Magdaléna Burešová, Mária Fecková)

 

22. 3. 2011 – 8. ročník prehliadky mladých gitaristov, Bratislava

Dávid Vasil – strieborné pásmo, Martin Závodný – strieborné pásmo

(pedagóg: Andrej Kellenberger)

 

31. 3. – 1. 4. 2011  11. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“

 Sólová hra na klavíri:

Mário Hybský – bronzové pásmo (pedagóg: Brigita Beláková),

Nina Bethge – bronzové pásmo (pedagóg: Mgr. Magdaléna Šperkerová)

 

Sólová hra na husliach:

Ferdinand Slezák – zlaté pásmo, absolútny víťaz, Cena sa skladbu A. Móžiho: Melódia

Cena pre pedagóga za absolútneho víťaza (pedagóg: Daniela Bogaczová)

Cena za najlepšiu korepetíciu – Mgr. art. Zuzana Zamborská, PhD.

 

Komorná hra:

Ľubomír Fischer, Samuel Škoviera, Elena Pullmanová, Samuel Pažický – strieborné pásmo 

(pedagóg: Andrea Pietrová, Mgr. Darina Maršovská, Mária Fecková)

 

19. 4. 2011 Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofóne, Stará Ľubovňa

Katarína Thalerová – 2. miesto, Anna Mária Paluková – 3. miesto

(Pedagóg: doc. Alexander Stepanov, CSc.)

 

24.-25. 5. 2011 3. ročník celoslovenskej speváckej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského, Košice

Frederika Wagnerová, Barbora Drienová – strieborné pásmo (pedagóg: Martina Zaťková)

 

 

2009/2010

 

7. 05. 2010 Detská interpretačná súťaž v rámci Hudobného festivalu Jána Cikkera v Banskej Bystrici“

celoslovenská súťaž  v hre na drevené dychové nástroje

 

 

zlaté pásmo: 2. kategória

Oliver ŠÁRKÖZI (Doc. Alexander Stepanov)

 

6. máj 2010 X. ročník Celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“


strieborné pásmo:     komorná hra, 2. kategória

Elena PULLMANOVÁ, Marek TURZA,

Samuel ŠKOVIERA, Ľubomír FISCHER, Michal KLAS

(p. A. Pietrová)


23. apríl 2010 „Spevácka súťaž Rudolfa Petráka“

 

II. miesto: I A. kategória,

Barbora DRIENOVÁ

(p. Mgr. M. Zaťková)


19. 3. 2010  „Dni Miloša Ruppeldta" v komornej hre pre klavírne duá v Bratislave

I.  kategória, 1.  miesto: Jonáš Boroš Jakub Boroš

2. miesto: Veronika Yungová Johanka Yungová

II.  kategória, 3. miesto: Barbora Gáspárová Kristína Gáspárová

III.  kategória, 1.miesto: Júlia Novosedlíková  Samuel Pažický

IV.  kategória, 2.miesto: Iris Marina Wefers Matej Poliak

Cena Miloša Ruppeldta za interpretáciu skladby J. N. Hummela

 

Júlia Novosedlíková  Samuel Pažický

Cena Oľgy Trebitschovej za najlepší umelecký prejav v skladbe R. Schumanna

 

Iris Marina Wefers  Matej Poliak

Zvláštna cena poroty za predvedenie skladby V. Lejska

Júlia Novosedlíková Samuel  Pažický

 

16. marec 2010 „Prehliadka mladých gitaristov“ 7. ročník

 

 

zlaté pásmo: gitara, 5. kategória,  David VASIL

(p. Ing. A. Kellenberger)

 

zlaté pásmo: gitara, 6. kategória,  Marek KOŠTA

(p. Ing. A. Kellenberger)

 

5. 12. 2009 „Dni Miloša Ruppeldta" v sólovom klasickom speve v Bratislave

I. kategória, Čestné uznanie: Alžbeta Bereníková

III. kategória - chlapci, I. miesto: Miloslav Hoschek

IV. kategória - dievčatá, III. miesto: Andrea Pietrová

IV. kategória - dievčatá, II. miesto: Katalin BÉRES

IV. kategória - chlapci, Čestné uznanie: Martin Hutta

 

25 – 26. 11 2009: „IX. Klavírna súťaž Mladí klaviristi“ v Bratislave

8. kategória

2. miesto:

Iris Marina WEFERS (p. Mgr. Ružena Návojová)

 

13 – 14. 11. 2009,  „IX. Klavírna súťaž Pála Kadosu“  v Leviciach

1. kategória, 2. miestoStella ZIFFOVÁ, pedagóg Mária Samarjayová

3. kategória, 1. miesto, cena Emcy, Júlia NOVOSEDLÍKOVÁ, pedagóg Mgr. art. Mária Blesáková

4. kategória, 2. miesto, Mário HYBSKÝ, pedagóg Brigita Beláková


 

2008/2009

2. 05. 2009,  „Detská interpretačná súťaž v rámci Hudobného festivalu Jána Cikkera v Banskej Bystrici“

- celoslovenská súťaž v sólovom speve

 

Cena za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora:

2. kategória, Frederika Wagnerová, pedagóg,  Mgr. Martina Zaťková

zlaté pásmo, 2. kategória, Frederika Wagnerová, pedagóg Mgr. Martina Zaťková

zlaté pásmo, 4. kategória, Antónia Hergottová, pedagóg Edita Mayerová

 

27. 03. 2009,  IX. ročník Celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“

 

strieborné pásmo, komorné kvinteto, 2 kategória

Ľubomír Fischer, Lucia Klasová, Michal Klas,

Marta Laurincová, Samuel Pažický, pedagóg Andrea Pietrová)

bronzové pásmo: komorné trio, 3. kategória

Marta Laurincová, Elena Pullmanová, Darina Alexyová, pedagóg Magdaléna Burešová

 

26. 03. 2009,   IX. ročník Celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“

strieborné pásmo:

klavír, 1. kategória, Anna Nikolozišvili, 2. ročník, pedagóg Mgr. Anna Borošová

klavír, 3. kategória, Mário Hybský, 7. ročník, pedagóg Brigita Beláková

bronzové pásmo:

klavír, 4. kategória, Alžbeta Gregová, 4. ročník II. st., pedagóg Dana Rychlová


17. marec 2009,  PREHLIADKA MLADÝCH GITARISTOV,  6. ročník celoslovenskej prehliadky žiakov ZUŠ na Slovensku

II. kategória Benjamín MORVAY, zlaté pásmo, pedagóg: Peter Buocik

IV. kategória Matej SYNAK, strieborné  pásmo, pedagóg: Andrej Kellenberger

VI. kategória Marek KOŠTA, zlaté pásmo, pedagóg: Andrej Kellenberger

Cena riaditeľa ZUŠ Eugena Suchoňa: Benjamín MORVAY, pedagóg: Peter Buocik

 

 

21 - 22. 11. 2008 „Musica camerata Ján Albrecht“ v Bratislave, celoslovenská súťaž v komornej hre

Absolútny víťaz súťaže: klavírne duo, 4. Kategória

Alexandra Cisárová – Ján Skácel (p. Mgr. art P. Pažický ArtD)

zlaté pásmo: klavírne duo, 4. kategória

Magdaléna Fejérová – Julianna Tiklová (p. Mgr. art P. Pažický ArtD)

komorné kvinteto, 2 kategória

Ľubomír Fischer, Lucia Klasová, Michal Klas, Marta Laurincová, Samuel Pažický (p. A. Pietrová)

strieborné pásmo:  komorné trio, 3. Kategória

Marta Laurincová, Elena Pullmanová, Darina Alexyová (p. M. Burešová)

 

12 – 14. 11. 2008,  „Čarovná flauta“ v Nižnej, celoslovenská  súťaž hry na zobcovej flaute

1. miesto: Paulína Morvayová,  5a kategória (p. A. Cibulková)

 

 2007/2008

 

7. – 8. 6. 2008, „Hľadá sa muzikálová hviezda“ – spevácka súťaž Bratislavského kraja

3. miesto: Miloslav Hoschek (p. PhDr. K. Schlosserová)

Čestné uznanie: Martina Uličná (p. PhDr. K. Schlosserová)

 

31. 5. 2008, „Prima la musica“ – celoštátna klavírna súťaž Rakúsko

1. miesto: Iris Marina Wefers (p. Mgr. R. Návojová)

 

„Európsky festival umeleckého školstva 2008“ – Koncert víťazov súťaží – 9. 5. 2008, v Nitre, našu školu reprezentovali Pavlína Morvayová  – zobc. flauta, Mário Hybský – klavír a Oliver  Šárközi – saxofón

 

10. – 11. 4. 2008, „Schneiderova Trnava 2008“ – celoslovenská interpretačná súťaž v hre na husliach

Bronzové pásmo: Ján Kaločaj (p. D. Bogaczová)

Laura Hajóssy (p. D. Bogaczová)

 

13. 3. 2008, „Prima la musica“ – klavírna súťaž spolkovej krajiny Dolné Rakúsko

1. miesto: Iris Marina Wefers (p. Mgr. R. Návojová)

 

11. 3. 2008, „Súťažná prehliadka detí v hre na gitaru Bratislavského kraja“ v Bratislave, ZUŠ Batkova

Zlaté pásmo: David Vasil (p. Ing. A. Kellenberger)

Strieborné pásmo: Peter Trnka (p. P. Buocik)

Bronzové pásmo: Matej Dsynak (p. Ing. A. Kellenberger)

 

23. – 24. 11. 2007 „Kadosa – Kodály“ v Leviciach – celoslovenská klavírna súťaž

2. miesto: Mário Hybský (p. B. Beláková)

Zvláštne ocenenia: Ján Rigó (p. Mgr. art A. Pažická)

Oliver Šárközi (p. M. Fecková)

Ján Skácel (p. Mgr. art P. Pažický)

 

„Festival Eugena Suchoňa“ v Pezinku – 18. 10 2007, na koncerte vystupovali žiaci, ktorí sa umiestnili na súťažiach, našu školu reprezentovala Pavlína  Morvayová – zobc.flauta

 


2006/2007

 

Celoslovenský festival v komornej hre MUSICA CAMERATA Ján Albrecht 2006 24. a 25. novembra 2006

„zlaté pásmo“ - klavírne duo  4.kategória - Alexandra CISÁROVÁ Ján  SKÁCEL ( p.Mgr.art.P.Pažický )

„strieborné pásmo“ - klavírne duo 3.kategória - Katarína LIPOVÁ Samuel  PAŽICKÝ   ( p. M.Fecková )

„bronzové pásmo“ - klavírne trio 2.kategória  -  Ľubomír  FISCHER –  husle Marta  LAURINCOVÁ - violončelo          Samuel  PAŽICKÝ  -  klavír( p. A.Pietrová )

„bronzové pásmo“ - violončelové  duo 2.kategória - Jozef  CSÓKA Marta  LAURINCOVÁ ( p. M.Burešová )

 

VII. ročník  Celoslovenskej súťaže ZUŠ „Schneiderova Trnava“ 29. a 30.marca 2007

Sólový klavír:

„Zlaté pásmo“: Mário  HYBSKÝ  - 2. Kategória ( p.B. Beláková ) „Cena ZUŠ M.Sch-Trnavského“ za vynikajúci výkon.

„Strieborné pásmo“:  Ján  RIGÓ -  2. kategória  (Mgr. art. A. Pažická) „Cena“ za interpretáciu skladby J.Cikkera.

Natália  NEMCOVÁ  -  2. kategória (p.M.Samarjayová) Julianna  TIKLOVÁ  - 4. kategória (p.M.Samarjayová)

Komorná hra sláčikových nástrojov s klavírom:

„Zlaté pásmo“: Ľubomír  FISCHER - 1. kategória (A.Pietrová) Marta  LAURINCOVÁ, Samuel  PAŽICKÝ

Komorná hra: „Strieborné pásmo“:  Jozef  CSÓKA - 1. Kategória (p.M.Burešová) Marta  LAURINCOVÁ

 

„IV. prehliadka gitaristov bratislavského kraja“

21.marca 2007 – Bratislava, ZUŠ Eugena Suchoňa

„Zlaté pásmo“: Andrej  MÉSZÁROŠ ,   V. kategória - ( p. P.Buocik )

„ABSOLUTNÝ VÍŤAZ“

„Strieborné pásmo“: Dávid  VASIL,   IV. kategória  - ( p. A.Kellenberger )

Peter  TRNKA,  V. kategória - ( p. P.Buocik )

 

III. ročník speváckej súťaže „Ruženy Bolebruchovej“

v Bratislave, 16.marca 2007 na ZUŠ „Jozefa Kresánka“

2. miesto: Alžbeta BERENÍKOVÁ - I. kategória (p. E.Mayerová)

 

VI. FESTIVAL AKORDEONISTOV EURO  MUSETTE –GOLDEN TANGO

Venovaný pamiatke Michaela Ganiana15. júna 2007 – Rajecké Teplice

akordeonové duo:

Striebormé pásmo“ - v IV.kategórii

Kristof  ZILIZI - (p. PaedDr.M.Púčik)

Miroslav  HLÚBIK

 

„Nitrianska lutna 2007“ celoštátna súťaž –16.5.2007

Sólový spev:

„zlaté pásmo“- Isabela  LOVIŠKOVÁ – IV. kategória  (p.G.Mendelová)

„strieborné pásmo“ – Miloslav  HOŠEK  – II. kategória    (p.PhDr.K.Schlosserová)

„bronzové pásmo“ - Andrea PIETROVÁ – III. kategória    (p.PhDr.K.Schlosserová)

Diplom a „Cena poroty“ za umelecký prejav:

Martin  HUTTA – I V.kategória (p.E.Mayerová) Ing. Petra  OLEJNÍKOVÁ – IV. kategória - (p.G.Mendelová)

 

Hra na drevené dychové nástroje:

„zlaté pásmo“ - Oliver  ŠÁRKÖZI  -  I. kategória - (p. Doc. A. Stepanov)

Pavlína  MORVAYOVÁ – II. kategória  -  (p. A. Cibulková)

„bronzové pásmo“ - Martin  AKSAMIT  -  (p. Doc. A. Stepanov)

Diplom získali:

p. Anna CIBULKOVÁ – za úspešnú pedagogickú prípravu na súťaž

p. Zuzana  ZAMBORSKÁ  -  za výbornú korepetíciu na súťaži

 

IV.celoštátna súťaž v hre na zobcové flauty „Zahrajže mi píšťalôčka“

5. – 6. máj 2007 – Nové Zámky

„zlaté pásmo“ -  „Laureát“  -  Pavlína  MORVAYOVÁ   (p. A.Cibulková)

„Diplom“ – najlepšieho korepetítora  získal  Filip  Štrauch.

 

2004/2005

 

Čarovná flauta
- III. ročník celoslovenskej súťaže v hre na drevené dychové nástroje - Nižná

1. miesto v IV. kategórii - Šimon LUPTÁK (p. Doc. A. Stepanov)

3. miesto v III. katrgórii - Pavlína MORVAYOVÁ (p. A. Cibulková)

 

Mladí klavíristi 2004 - krajská súťaž - Bratislava.

2. miesto v IV. kategórii - Mário HYBSKÝ (p.B.Beláková)

3. miesto v V. kategórii - Samuel PAŽICKÝ (p.M.Fecková)

"CENA rodiny E. Suchoňa za najlepšie prevedenie skladby slovenského autora"
- Elemír LAKATOŠ (p. Mgr. R. Návojová).

 

2003/2004

 

Čarovná flauta
- II. ročník celoslovenskej súťaže v hre na drevené dychové nástroje - Nižná

1. miesto v III. kategórii - Laura LOVIŠKOVÁ (p. Mgr. art. E. Uličná)

2. miesto v IV. kategórii - Zuzana BOŽÍKOVÁ (p. A. Cibulková)

"čestné uznanie" v III. kategórii - Šimon LUPTÁK (p. Doc. A. Stepanov)

 

VI. ročník klavírnej súťaže Pála Kadosu - Levice

1. miesto v II. kategórii - Hana MIŠŤURÍKOVÁ (p. A. Brezová)

2. miesto v III. kategórii - Julianna TIKLOVÁ (p. M. Samarjayová)

3. miesto v III. kategórii - Jana MATEJKOVÁ (p. A. Brezová)

"Mimoriadna cena za prevedenia skladieb P. Kadosu" II. kategória 
- Hana MIŠŤURÍKOVÁ (p.A.Brezová)

"Mimoriadna cena za celkový výkon" II. kategória 
- Klaudia KOZÁKOVÁ (p. M. Fecková)

"Mimoriadna cena za prevedenia skladieb P. Kadosu" IV. kategória 
- Magdaléna FEJÉROVÁ (p.Samarjayová)

 

Na jubilejnom koncerte venovanom dielu P. Kadosu a R. Sugára v Budapešti vystupovala Hana MIŠŤURÍKOVÁ.

 

Hnúšťanský akord - súťaž v HN - krajské kolo

1. miesto kategória A - žiaci p. D. Kyselovej - bez postupu

1. miesto kategória C - žiaci p. Mgr. O. Weidlichovej - s postupom

 

Komorný orchester ZUŠ M. Ruppeldta pod vedením p. Mgr. Rafaela Hrdinu sa zúčastnil krajskej výberovej prehliadky "Divertimento musicale" v Modre.

 

Hnúšťanský akord - súťaž v HN, celoslovenské kolo - Hnúšťa.

4. miesto kategória C - žiaci p. Mgr. O. Weidlichovej

 

Schneiderova Trnava 2004
IV. ročník celoslovenskej súťaže v štvorručnčj hre na klavíri

1. pásmo v II. kategórii a "Cena Trnavského samosprávneho kraja"
- Katarína LIPOVÁ a Samuel PAŽICKÝ (p. M. Fecková)

2. pásmo v IV. kategórii - Julianna TIKLOVÁ a Gabriela NOGOVÁ (p. M. Samarjayová)

 

Schneiderova Trnava 2004
IV. ročník celoslovenskej súťaže v hre na husliach a v komornej hre

1. pásmo v III. kategórii, "Cena víťaza III. kategórie"
"Cena za interpretáciu skladby" - Pavla RUŽOVIČOVÁ (p. D. Bogaczová)

Ocenenie pedagógov:

"cena za prípravu víťaza" – p. D. BOGACZOVÁ

"cena za najlepšiu korepetíciu v III. kategórii" – p. Bc. M. NEMCOVÁ

 

VI. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže Dezidera Kardoša - Bánovce nad Bebravou

2. miesto v IV. kategórii - Tomáš SLANINKA (p. B. Beláková)

 

2002/2003

 

Schneiderova Trnava 2003
III. ročník celoslovenskej klavírnej súťaže

zlaté pásmo v I. kategórii - Katarína LIPOVÁ (p. M. Fecková),

zlaté pásmo v III. kategórii - Tomáš SLANINKA (p. B. Beláková),

strieborné pásmo v I. kategórii - Ján RIGÓ (p. Mgr. art. A. Pažická),

strieborné pásmo v I. kategórii - Samuel PAŽICKÝ (p. Fecková),

strieborné pásmo v III. kategórii - Jana MATEJOVÁ (p.A.Brezová),

bronzové pásmo v I. kategórii - Veronika SEPPOVÁ (p. M. Samarjayová),

bronzové pásmo v III. kategórii - Hana MIŠTURÍKOVÁ (p. Mgr. R. Návojová).

 

XI. ročník "Detského hudobného festivalu J. Cikkera"
- sólová hra na klavíri - Banská Bystrica

strieborné pásmo v II. kategórii - Klaudia KOZÁKOVÁ (p. M. Fecková),

strieborné pásmo v III. kategórii - Hana MIŠŤURÍKOVÁ (p. Mgr. R. Návojová),

bronzové pásmo v III. kategórii - Richard ŠÁRKÖZI (p.M.Fecková).

 

II. celoštátna súťažná prehliadka v hre na zobcovú flautu - Nové Zámky

strieborné pásmo - Zuzana BOŽÍKOVÁ (p. A. Cibulková),

strieborné pásmo - Anna ŠTASSELOVÁ (p. M. Púčik).

 

2001/2002

 

V. ročník klavírnej súťaže Pála Kadosu – Levice:

2 x 1. miesto, 2 x 2. miesto, 2 x 3. miesto a 3 x "Cena za predvedenie skladby"

 

Schneiderova Trnava 2002
II. ročník celoslovenskej súťaže v štvorručnej hre

2 x II. pásmo a 2 x III. pásmo

 

Celoslovenská klavírna súťaž D. Kardoša - Bánovce nad Bebravou

2. miesto

 

Hudobný festival J. Cikkera - Banská Bystrica

zlaté pásmo - hra na husliach

 

Husľové talenty 2002 - Festival Ivana Ballu - Nižná na Orave

1. miesto a titul "Laureát súťaže"

 

2000/2001

 

III. ročník celoslovenskej detskej klavírnej súťaže J. N. Hummela

2. miesto, "cena za najlepšiu interpretáciu skladby" a "Čestné uznanie"

 

Prešporský Paganini - husľová súťaž - Bratislava

4. miesto

 

Schneidrova Trnava 2001
I. ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavír a v štvorručnej hre

2 x I. pásmo, 3 x II. pásmo a 1 x III. pásmo - sólová hra

1 x I. pásmo, 2 x II. pásmo - štvorručná hra

 

Talent Revúca – kompozícia

1. miesto

 

1999/2000

 

Klavírna súťaž P. Kadosu - Levice

1 x 2.miesto, 2 x 3. miesto

"diplom za výbornú pedagogickú prípravu súťažiacich" – p. Mgr. Venceslava ILIEVSKA

 

II. ročník Celoslovenskej detskej klavírnej súťaže J. N. Hummela

3. miesto

 

Prešporský Paganini - husľová súťaž – Bratislava:

1. miesto a "Čestné uznanie"

 

Husľová súľaž I. Ballu - Dolný Kubín – Nižná

3. miesto

 

1998/1999

Detská klavírna súťaž J. N. Hummela - Bratislava

2. a 3. miesto

 

Prešporský Paganini - husľová súťaž – Bratislava

2 x 2. miesto a 1 x 3. miesto

 

Pískanie pre zdravie - regionálne kolo súťaže v hre na zobcovej flaute

3 x 1. miesto a 1 x 2. miesto

 

Detský hudobný festival J. Cikkera - Banská Bystrica – klavír sólo

2 x zlaté pásmo, 1 x strieborné pásmo a 1 x bronzové pásmo

 

Pískanie pre zdravie 1999 - celoštátne finále súťaže v hre na zobcovej flaute

1. miesto

 

1997/1998

 

Klavírna súťaž P. Kadosu - Levice

2 x 1. miesto, 1 x 2. miesto"cena za najlepšiu interpretáciu skladby"

 

Celoslovenská súťaž v hre na sláčikové nástroje - Banská Bystrica

zlaté a strieborné pásmo

 

Celoslovenská spevácka súťaž I. Godina - Vráble

2. a 3. miesto

"diplom za prípravu žiakov" – p. G. MENDELOVÁ

 

Prešporský Paganini - husľová súťaž - Bratislava

2. miesto

 

1996/1997

 

Spevácka súťaz E. Suchoňa – Pezinok

1 x 2. miesto, 2 x 3. miesto

"ocenenie za najlepšiu prípravu žiakov" – p. Gabriela MENDELOVÁ

"ocenenie za najlepšiu korepetíciu" – p. Zuzana BERENÍKOVÁ

 

1995/1996

 

Súťažný festival E. Suchoňa

1. miesto obsadili 2 žiaci zo speváckej triedy p. E. Mayerovej.

"ocenenie za najlepšiu prípravu žiakov" – p. Edita MAYEROVÁ

 

Celoslovenská spevácka súťaž - Vráble:

2. a 3. miesto"cena SHF za najlepšiu interpretáciu slovenskej piesne"

 

Klavírna súťaž - Levice:

2. a 3. Miesto

 

1994/1995Celoslovenská súťaž v hre na klavíri J. Cikkera - B. Bystrica

„Laureát súťaže“Zlaté pásmo v III. kategórii,
„cena za najlepši interpretáciu slov. skladby“ - Ervín MESZÁROŠ (p.Mgr.R.Návojová)

Zlaté pásmo v III. kategórii - Ľubica LIPKOVÁ (p. Mgr. R. Návojová)

Zlaté pásmo vo IV. kategórii - Peter PAPP (p. A. Brezová)

Strieborné pásmo v I. kategórii - Adam KURUC (p. M. Fecková)

Bronzové pásmo v komornej hre - XXXXX (p. M. Fecková)

"ocenenie za najlepšiu prípravu žiakov" – p. Mgr. R. NÁVOJOVÁ

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Fotogaléria

Obrázok2.jpg