OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Titulná stránka » Štruktúra » Dodatočné prijímacie skúšky

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta,

Panenská 11 811 03 Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324./2008 Z.z.

o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

 

vyhlasuje dodatočné prijímacie skúšky

 

do hudobného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020

 

na študijné predmety:

 hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, lesný roh, trúbke, hra na husliach a akordeóne

 

Termín dodatočných prijímacích skúšok:

2. september - 3. september 2019 v čase od 14.00 do 16.00 h.

                                                  

Miesto:  budova  ZUŠ Miloša  Ruppeldta, Panenská 11 – kancelária zástupcov riaditeľa

 

Prihláška na štúdium:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihláška sa vypĺňa na mieste počas talentových skúšok.

 

Podmienky prijatia:

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov

na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú do:

základného štúdia I. a II. stupeň, štúdium pre dospelých len na vyššie uvedené predmety

(pre žiakov základných škôl od 2. ročníka, študentov strednej školy, poslucháčov VŠ)

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u uchádzačov schopnosti:

hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)

rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

spev ľudovej piesne alebo umelej piesne

pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Mgr. art. Alexandra Pažická

 riaditeľka školy

V Bratislave 3. úla 2019

        Príďte medzi nás tešíme sa na Vás

ZUŠ Miloša  Ruppeldta zastrešuje od septembra 2009 Bratislavský detský zbor (Badz).

badz

Bratislavský destký zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave. Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV. Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan a asistentkou dirigenta Mgr. Mária Jašurdová. Klavírnu korepetíciu zabezpečuje Juliana Droblienková.

Bratislavský detský zbor bol založený Prof. Jurajom Strelcom a Prof. JUDr. Jurajom Haluzickým v roku 1962 pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bratislave.

Patrí dodnes medzi špičkové detské zbory nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Zbor spoluúčinkoval spolu s orchestrom Slovenskej filharmónie, operou SND, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Komornými sólistami Bratislava a Dámskym komorným orchestrom. BDZ zrealizoval viacero nahrávok v Slovenskom rozhlase a v STV.

Je nositeľom najvyšších domácich a medzinárodných ocenení. V súčasnosti je dirigentom zboru Mgr. art. Robert Tišťan.

Skúšky zboru bývajú v budove ZUŠ M. Ruppeldta v utorok od 13.50 do 18.15 a v stredu od 14.40 do 15.25 hod.

V prípade záujmu stať sa členom zboru s dlhoročnou overenou tradíciou alebo záujmu o ďalšie informácie navštívte www.badz.sk, alebo pošlite email na conductor@badz.sk, príp. na zus@zusruppeldta.eu.

Oddelenia

Klávesové nástroje

1.3.2009

klavír, keyboard, akordeón...

Spev

1.3.2009

spev, zborový spev

Strunové nástroje

1.3.2009

husle, violončelo, kontrabas, gitara, basgitara, elektrická gitara...

Dychové nástroje

1.3.2009

zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón...

Hudobná náuka

1.3.2009

archív

Spomienky na minulosť

Spomienky na minulosť (13).jpg